مدیر کل ارتباطات همراه اول
  • با توجه به تصویب طرح اخیر مجلس مبنی بر افزایش پرداختی‌های اپراتورها در قالب حق‌السهم به دولت بابت حمایت از تولید فرهنگی و نظارت در فضای مجازی، همراه اول و رایتل مشمول پرداختی‌های بیشتر نخواهند شد.