مدیر عامل بانک عامل مسکن
  • مدیر عامل بانک عامل مسکن تشریح کرد؛

    مدیر عامل بانک عامل بخش مسکن با تشریح مزایای راه‌اندازی سامانه عرضه و فروش اموال مازاد بانک‌ها، گفت: هدف اصلی در راه اندازی این سامانه،‌ شفافیت بخشیدن به موجودی املاک مازاد بانک ها است.