مددجویان فاقد مسکن
  • سید رضا لاله زاری:

    مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد:این نهاد انجام خدمات عمرانی مختلفی ازجمله ساخت مسکن برای مددجویان فاقد مسکن، تعمیر، تکمیل، بازسازی منازل، ساخت فضاهای جانبی، سرویس بهداشتی، حمام، آشپزخانه و حصارکشی منازل مددجویان تحت حمایت را در دستور کار دارد.