مختومقلی فراغی
  • صالحی:

    وزیر فرهنگ با بیان اینکه موسیقی ایرانی سبب پیوند اقوام ایرانی شده است، گفت: محبت اهل بیت (ع) در موسیقی ایرانی در اوج قرار دارد و یکی از ابزارهای نزدیکی اقوام ایرانی است.

  • وزیر کشور :

    عبدالرضا رحمانی فضلی در مراسم نکوداشت دویست و هشتاد و ششمین سالروز تولد مختومقلی فراغی با طرح این سوال که چرا برخی جاودانه می‌شوند و در ذهن و خاطره و قلب مردم مثل یک آب روان و حیات بخش جاری می‌شوند؟ اظهار کرد: جاودانگی برای جسم و ماده معنا ندارد. چیزی که باقی می‌ماند، ملکوت است. انسان اگر بتواند خود را از حوزه مادیت و مکان و زمان فارغ کند و در حوزه ابدیت و ملکوات قرار دهد، باقی می‌ماند.