محمد رضا صحرایی
  • اردوی آماده سازی تیم ملی ووشو:

    دو ووشوکار جوانان اردبیلی به اردوی آماده سازی تیم ملی ووشو جوانان جهت شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا دعوت شدند.