محلول های ضدعفونی دست
  • شهردار ناحیه سه منطقه 21 تهران در گفتگو با موج مطرح کرد؛

    علی موذن گفت: شرکت سام الکترونیک در راستای مسوولیت اجتماعی 6 هزار پک محلول شوینده در منطقه ای 21 تهران توزیع کرد که نقش مهمی در پیشگیری ویروس کرونا دارد.