محصولات لوازم‌خانگی
  • ارزیابی کنترل کیفیت استاندارد در حاشیه بازار وازم خانگی نشان می دهد که«اعتماد به تولیدات داخلی» با کسب 31.6درصد و «تکنولوژی» با 29.2درصد و «تنوع محصولات»با13.7درصد مهم‌ترین معیار انتخاب کالای ایرانی از سوی مشتریان است.

  • موج گزارش می دهد؛

    با توجه به اینکه بازار لوازم خانگی همواره تقاضای بالایی دارد و برخی برندهای کره‌ای در نتیجه تحریم ها با مشکلاتی مواجه شده اند بازار لوازم خانگی با موج گرانی و کمبود کالا مواجه شده و فعالان این بازار بر ضرورت فعال‌سازی تولید با همکاری چینی‌ها را مورد توجه قرار داده‌اند، رئیس سازمان استاندارد نیز کیفیت این محصولات را مورد تائید قرارداد.