محصولات ساختمانی
  • معاون بازرگانی شرکت ذوب آهن اصفهان در گفتگو با خبرگزاری موج؛

    نعمت الله محسنی گفت: با توجه به اینکه در کشورهای همسایه ایران که صنعتی نیستند بیشتر تقاضا برای محصولات ساختمانی وجود دارد، از این رو برای سال جدید نیز نزدیک به 200 هزار تن صادرات به افغانستان و 250 هزار تن صادرات به عراق در نظر گرفته ایم.

  • معاون بهربرداری مجتمع ذوب آهن اصفهان در گفتگو با موج مطرح کرد؛

    مهرداد تولائیان گفت: سال گذشته بیش از یک میلیون تن صادرات داشته ایم که با توجه به اینکه امسال نزدیک به 25 درصد تولید افزایش می یابد صادرات نیز به یک میلون و 400 هزار تن خواهد رسید.

  • نعمت الله محسنی در گفتگو با موج؛

    معاون بازرگانی شرکت ذوب آهن اصفهان گفت:براساس تحربه صادراتی شرکت ذوب آهن به کشورهای همسایه و بر پایه هدف گذاری های کلانی که برای سال جدید تعیین شده صادرات 450 هزار تن محصول فولاد و آهن به دو کشور همسایه صادرات در نظر گرفته ایم.