محدودیت واردات
  • بر پایه ارزیابی داده های صادرات در سال 98؛

    با وجود اینکه دو سال از دستورالعمل ممنوعیت واردات حدود 4 هزار قلم کالا به ایران می گذرد، اما همچنان بیشترین صادرات ایران محصولات خام است و سیاست ممنوعیت واردات به دلیل ضعف مبادلات تکنولوژیک به صنعت سازی کمکی نکرد.

  • مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در گفتگو با موج:

    مرتضی بانک گفت: با توجه به اینکه واردات کالا تا 31 تیر ماه طبق شرایط قبل بوده است و واردات با ثبت سفارش قرار است با شرایط مناطق آزاد انجام شود تاکنون این تغییرات تاثیری روی سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد نداشته است.