مجتمع مسکونی شهر آرا
  • با حضور شهردار و استاندار یزد؛

    مجتمع مسکونی شهر آرا با ۱۸۷ هزار مترمربع و ساخت هزار و ۴۵۰ پارکینگ و 795 واحد مسکونی توسط شهردار و استاندار یزد کلنگ زنی شد.