لبیک به فرمایش مقام معظم رهبری
  • پویش بزرگ «هر خانه یک حسینیه» با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه به همراهی جوانان این شهر در لبیک به فرمایش مقام معظم رهبری در محلات شهر کرمانشاه در حال برگزاری است.