قیمت کالاهای صادراتی ایران
  • خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

    مسئولان دولتی معتقدند صادرکننده های بخش خصوصی ارز کمتری از درآمد صادراتی خود را به سامانه نیما اختصاص می دهند و فعالان بخش خصوصی نیز با رد این ادعا می گویند دولت ارزش پایه صادراتی را بالاتر از حد معمول تعیین کرده تا بر روی کاغذ رشد صادرات غیرنفتی را نمایش دهد.