قطعات های تک
  • منوچهر منطقی در گفتگو با موج تشریح کرد؛

    دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته گفت: تولید خودرو برقی در ایران نه تنها منوط به داشتن صرفه اقتصادی و کیفیت مناسب در تولید است، بلکه باید قطعات «های تک» ساخت داخل قابل رقابت با نمونه های خارجی نیز باشند.