قانون دریایی ایران
  • عباس توازنی زاده؛

    مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: اصلاح قانون دریایی و تدوین متنی جدید که مفاد آن هماهنگ با تحولات بین المللی صنعت کشتیرانی و کنوانسیون های بین المللی لازم الاجرا برای کشور باشد، همواره مدنظر سازمان بنادر ودریانوردی بوده است.