فیلم های مستقل
  • سیاوش حقیقی در گفتگو با خبرگزاری موج عنوان کرد:

    سیاوش حقیقی از حاکم شدن منافع سینماداران بر فضای اکران و نادیده گرفته شدن فیلم های مستقل و دغدغه مند انتقاد کرد.

  • لحظه به لحظه با مراسم اسکار؛

    انوشه انصاری نامه ای از فرهادی خواند که در آن کارگردان فروشنده دلیل نیامدنش به اسکار را احترام به مردم ایران و شش کشوری دانست که توسط قانون جدید ترامپ نمی توانند به آمریکا سفر کنند.