فضای سبز قشم
  • موج گزارش می دهد؛

    تغییر کاربری پارک آبی جزیره قشم صدای اعتراض قشم‌وندان را بلند کرده است و برخی مردم قشم در نامه‌ای به رئیس دادگستری هرمزگان خواستار رسیدگی به این موضوع شده اند.