فضاهای آموزشی کشور
  • بطحایی:

    وزیر آموزش‌ و پرورش گفت: باید کاری کنیم که اذیت شدن مردم را کاهش دهیم. در این شرایط باید تلاش کنیم مطالبات و توقعات مردم متناسب با این شرایط تنظیم شود و تا جای ممکن با کمترین زحمت و هزینه مایحتاج مردم به دستشان برسد.