فساد سیستمی
  • مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با خبرگزاری موج؛

    کامران ندری گفت: در حال حاضر مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور ناکارآمدی در توزیع کالا است که بدون رانت و فساد امکان عرضه به بازار را ندارد، از این رو دولت باید لجبازی با سیاست دولت قبل برای دادن یارانه مستقیم را کنار بگذارد و به جای یارانه به ارز، به طور مستقیم یارانه را به مردم پرداخت کند.

  • معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت با تاکید بر قانون‌گرایی در مسیر مبارزه بی‌امان با فساد گام برداشت، چراکه متاسفانه با یک فساد سیستمی که به جان نظام افتاده بود روبرو بودیم.