فرماند مرزبانی ناجا
  • سردار قاسم رضایی:

    فرماند مرزبانی ناجا با بیان اینکه کوله بران مورد حمایت ما هستند و مشروعیت فعالیت دارند گفت: کسانی که در شب و به صورت مسلحانه از ارتفاعات و دره‌ها حرکت کرده و کالاهای غیرمجاز وارد کشور می‌کنند، نباید کوله بر خطاب شوند.