فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا
`