فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران