فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا در کلانشهر تهران