فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر
  • فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر گفت: فردی 29 ساله که برای شنا به منطقه ممنوعه شنا در یکی از شهرک های ساحلی مازندران رفته بود به علت عدم آشنایی به فنون شنا غرق شد.