فتواهای داعش
  • فتوای اول داعش برای ماه رمضان، لزوم افطار اعضای این گروه در جریان جنگ است به ادعای اینکه روزه بدن را ضعیف می‌کند و در پی آن شخص روزه دار دچار خستگی و سستی می‌شود و از ادامه مبارزه در راه اعتقاداتش باز می‌ماند!