عملکرد نمایندگان بیمه کوثر
  • مدیرعامل بیمه کوثر در مراسم امضای میثاق‌نامه نمایندگان شرکت تاکید کرد:

    طی چند سال گذشته توانسته‌ایم برای هر سطح از نمایندگان آموزش‌های تخصصی و مناسب با توانمندی‌های آنان در نظر بگیریم تا پاسخ‌گوی نیازهای مشتریان در حوزه‌های تخصصی باشیم.