علی اکبر صابریان
  • مدیرعامل بانک ملت در مراسم روز تقدیر از خبرنگاران با اشاره به ضرورت توجه به مفهوم رسانه و جایگاه آن در کشور در شرایط فعلی گفت: در کشور ما نقش آفرینی، فداکاری و شجاعت خبرنگاران موجب ثبت و گزارش وقایع مهمی همچون انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دیگر رویدادهای مهم کشور شده است.

  • اداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومی بانک ملت در مراسمی با گرامی داشت سالروز ۷۷ سالگی پروفسور علی اکبر فرهنگی، از سال ها زحمات پدر مدیریت رسانه ایران تجلیل کرد.