علائم حیاتی
  • معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی از درگذشت یک کودک شش ساله به دلیل ماندن بیش از اندازه در خودرو خبر داد.

  • کریمی زاده گفت: دیروز پیرزن سالخورده‌ای که به گمان خانواده فوت کرده بود و مردم روستا جهت غسل و تشییع‌ او جمع شده بودند دستش را تکان داده است.

  • جعفری روحی با اشاره به اینکه حادثه صاعقه موجب فوت یک نفر شده است، گفت: مورد مردی ۲۴ ساله که چوپان بوده است، براثر رعد و برق دچار ایست قلبی- تنفسی شده بود.

  • مجتبی خالدی؛

    سخنگوی سازمان اورژانس کشور افزود: در این حادثه ۴کارگر به داخل چاه سقوط کرده بودند، امدادگران با نجات این افراد از داخل چاه آن را به عومل اورژانس تحویل دادند.