عزاداری شب شهادت امام سجاد (ع) با حضور مقام معظم رهبری