طرح شاد
  • گزارش موج از نقطه نظر دانش آموزان در مورد باز شدن مجدد مدارس:

    بعد از تعطیلی سه ماهه مدارس، با دستور وزیر آموزش و پرورش مدارس دوباره بازگشایی شد؛ این بازگشایی گرچه گفته می شود برای رفع اشکال درسی دانش آموزان است ولی، باز هم والدین دانش آموزان حاضر نیستند فرزندانشان را به مدرسه بفرستند چرا که می تواند احتمال ابتلای آنها به کرونا را افزایش دهد.

  • گزارش موج از فاصله طبقاتی ناشی از اجرای طرح شاد:

    این روزها با نزدیک شدن به زمان پایان سال تحصیلی، هر روزانتقادهای بیشتری نسبت به طرح یکپارچه شاد که قرار بود جایگزینی برای کلاس های حضوری باشد، مطرح می شود. اما جالب اینجاست که این انتقادها بیشتر از سوی معلم ها و والدین دانش آموزان مدارس دولتی مطرح می شود و انتقادها در مدارس خصوصی و غیردولتی کمتر و حتی بسیار ناچیز است.

  • موج گزارش می دهد؛

    آموزش و پرورش با وجود تمامی انتقادهایی که نسبت به اجرای طرح شاد و برگزاری کلاس های درسی مجازی به آن می شود، همچنان بر استفاده از این رویه اصرار دارد و همین مساله باعث سردرگمی و نگرانی بسیاری از والدین دانش آموزان و کادر آموزشی و معلم ها شده است .