صنایع چوب اسالم
  • فرماندار تالش اعلام کرد:

    فرماندار تالش گفت: با راه اندازی مجدد خط تولید شرکت صنایع چوب اسالم و حضور کارگران در خط تولید نشان از روزهای خوبی در آینده برای این شرکت خواهد داشت.

  • رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان خبر داد:

    رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان از بازگشت فعالیت شرکت تولیدی کاشی خزر به چرخه تولید خبر داد و گفت: سهامدارن از دامن زدن به اختلافات بپرهیزند.

  • رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان:

    رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در جلسه بررسی مشکلات صنایع شهرستان تالش، ساختار جغرافیایی و اقلیمی استان گیلان را برای گسترش صنایع سلولزی مناسب دانست و گفت؛ صنایع چوب و سلولزی با هویت گیلان عجین است و شرایط اقلیمی تامین مواد اولیه و فرآوری آن در کل استان بویژه شهرستان تالش مهیا و فراهم است.