صادرات کانتینری
  • نورالله اسعدی در پاسخ به خبرگزاری موج؛

    مدیرکل بنادر و دریانوردی خرمشهر گفت: در حال حاضر 20 کشتی غرق شده در اروند باقی مانده است که 11 مورد آن در سمت اروند متعلق به ایران و 9 مورد در محدوده عراق قرار دارد و ایران برای تسهیل تردد شناورها آماده خارج کردن این شناورهاست، هرچند عراق خیلی تمایلی از خود نشان نمی دهد.