صادرات در هرمزگان
  • معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت : در هشت ماهه سالجاری، هشت میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است.