شورای عالی استاندارد
  • جلسه شورای عالی استاندارد با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در سالن شماره یک ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

  • معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی ومجلس سازمان ملی استاندارد:

    معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی ومجلس سازمان ملی استاندارد در سنندج اظهار داشت: شورای عالی استاندارد عالی ترین رکن تصمیم گیری و متشکل از تعدادی از اعضای هیات دولت است.