شرکت گلدکوئیستی
  • حجت الاسلام محسنی اژه‌ای:

    معاون اول قوه قضاییه گفت: مقام معظم رهبری هم فرمودند عدالت با تعارف نیست و عدالت با ساده زیستی، بی تعارف بودن و مبارزه جدی با فساد کردن است و مهمتر از همه اینها خودسازی است و اگر ما خودمان را نسازیم، نمی‌توانیم عدالت را محقق کنیم.