شرکت های بازاریابی شبکه ای
  • امروز جامعه بار دیگر درگیر کلاهبرداران جدیدی شده که برخی شرکت ها به بهانه فروش صنایع دستی و تولیدات ملی، تمام قد در حال ترویج طرح های هرمی و کلاهبرداری از جوانانی هستند که در این اوضاع وخیم اقتصادی دیگر توان خرید رویای جدید را ندارند.