شرکت الکترونیک آرتس
  • یکی از مهمترین این تغییرات، مربوط به قابلیت‌های دفاعی هوش مصنوعی بازی می‌شود. از این به بعد، بیش از آنکه هوش مصنوعی کامپیوتری برای دفاع کردن به شما کمک کند باید برای متوقف کردن حریف، خودتان دست بکار شوید.