شرایط ماندابی سیل
  • مدیرکل مدیریت بحران گلستان:

    جمالی تصریح کرد: شرایط ماندابی سیل کماکان در شهرستان آق‎قلا وجود دارد اما از روز گذشته روند آبگرفتگی روبه فروکش و تخلیه است و ارتفاع سیل و آبگرفتگی در آق‎قلا حدود نیم متر کاهش یافته است.