شاخص های آموزشی و پرورشی مناطق محروم
  • نهمین نشست شورای هماهنگی ارتقای شاخص های آموزشی و پرورشی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته با حضور مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد و محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در سالن فجر ساختمان مرکزی کمیته امداد برگزار شد.