سوگل رضوانی
  • نگاهی به دو فیلم کوتاه به بهانه نمایش آنلاین آنها؛

    سوگل رضوانی با رورانس و علی‌یار راستی با دربین به سردرگمی و بلاتکلیفی را به تصویر کشیده اند اما هر کدام به زبان و سیاقی متفاوت که تماشای آنها در کنار هم می تواند جذابیت های خاص خود را داشته باشد.