سواد سلامت
  • رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

    رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پنجاه و هشتمین جلسه شورای راهبردی حوزه سلامت، گفت: رشد دانشگاه در همه حوزه ها باید به صورت متوازن شکل بگیرد و این می تواند بستر مناسبی برای رشد و ارتقای دانشگاه و ایجاد یک جهش بزرگ باشد.