سلام عصر بخیر
  • طبق شنیده ها قرار است از اواسط تابستان برنامه رضا رشیدپور دوباره به آنتن برگردد و همچون گذشته صبح‌ها روی آنتن خواهد بود و برنامه سلام صبح بخیر با نام جدید سلام عصر بخیر عصرها روی آنتن می‌رود.