سفر روحانی به تاجیکستان
  • سفیر تاجیکستان در تهران:

    سفیر تاجیکستان در تهران گفت: گسترش تروریسم از مشکلات عمده جهان امروز است و هیچ یک از کشورها به تنهایی امکان آن را ندارند که بر تروریسم غلبه کنند و تنها به صورت دسته جمعی می‌توانند بر این پدیده نامطلوب پیروز شوند.

  • رئیس جمهور ایران به دعوت همتای تاجیکی خود در تاریخ 14 ژوئن سال جاری برای شرکت در کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر می‌کند.