سعید عمرانی
  • عمرانی:

    معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: آنقدر کار بر زمین مانده وجود دارد که دوستان می‌توانند کمک کنند. ما نیاز به تحول داریم. معنی آن حول حالنا الی احسن الحال است. باید کلا عوض شویم و مقررات دست و پاگیر رفع شود.

  • عمرانی:

    معاون قضایی دادستان کل کشور درباره‌ معتادان متجاهر گفت: بدون استثنا از بهمن ماه سال گذشته ۸۰ درصد معتادان متجاهر تهران جمع آوری شدند و قانون این اجازه را به ما داده است که ۶ ماه از آن‌ها نگهداری کنیم.