سعید زارع
  • رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یزد بیان کرد؛

    رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یزد با تاکید بر فرهنگ سازی و بصیرت افزایی بر پایه فضای مجازی گفت: ترویج فرهنگ ایستادگی و روحیه انقلابی به خصوص برای آشنایی نسل جوان استفاده از فضای مجازی برای این هدف بسیار موثر است.