سرهنگ علی زنگنه
  • در پی اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در شهرستان رزن صورت گرفت؛

    فرمانده انتظامی شهرستان رزن از دستگیری 3 سارق و کشف 2 فقره سرقت در رزن، در پی اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

  • سرهنگ "علی زنگنه" خبر داد:

    فرمانده انتظامی شهرستان "رزن"، از توقیف 2 محموله احشام قاچاق شامل 10 راس گوساله و 20 راس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

  • سرهنگ علی زنگنه خبر داد:

    فرمانده انتظامی شهرستان رزن، از کشف بیش از 5 هزار نخ سیگار قاچاق در این شهرستان خبر داد.