سرهنگ بهزاد اختیاری
  • سرهنگ بهزاد اختیاری خبر داد؛

    رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سارقانی که اقدام به سرقت از بیش از ۱۵۰ دستگاه خودروی سواری در مناطق مختلف تهران کرده بودند، خبر داد.

  • سرهنگ کارآگاه بهزاد اختیاری، رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری چندین سارقین در یک پرونده سرقت 3 میلیارد تومانی خبر داد که در آن سارقان پس از سرقت اولیه این مبلغ ، جهت تصاحب پول های مسروقه اقدام به سرقت از یکدیگر کرده بودند.