سرباز گمنام
  • حضرت امام خمینی(ره) نخستین کسی بود که لقب سربازان گمنام امام زمان(عج) را نثار کارکنان وزارت اطلاعات نمودند.