سخنرانی رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با جلسه هیات دولت