سجاد آتشبار
  • در گفت‌وگوی موج با کارشناس مسائل خاورمیانه مطرح شد

    کارشناس مسائل خاورمیانه با اشاره به بن بست سیاسی در ترکیه تأکید کرد اگرچه این بحران به نفع حزب جدید ائی پارتی و مرال آکشنر تمام خواهد شد، اما این حزب ظرفیت لازم برای استفاده کامل از وضعیت فعلی ترکیه را ندارد.