ساکنان محدوده طرح ترافیک
  • سعیدیان‌فر گفت: اگر تردد شما در دو سر اوج (قبل از ۱۰ صبح و بعد از ساعت ۱۶) باشد و دارای معاینه فنی برتر باشید مبلغ ۱۵ هزار و ۵۲۵ تومان و اگر دارای معاینه فنی عادی باشید مبلغ ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان برای شما در نظر گرفته خواهد شد.

  • مدیر واحد ساماندهی محدوده‌ها و طرح ترافیک با اشاره به این‌که ساکنان محدوده‌ی زوج یا فرد از امروز ( 14اردیبهشت ) می‌توانند با مراجعه به سامانه‌ی «تهران من» نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند، گفت: فرایند ثبت‌نام از ساکنان محدوده‌ کنترل آلودگی هوا(زوج یا فرد) در سامانه‌ی «تهران من» از امروز آغاز شده است.

  • حداقل نرخ ورود به محدوده طرح ترافیک بر اساس مصوبه شورای شهر برای خودروهای با معاینه فنی برتر و تردد در ساعات غیر اوج ترافیک در سال آینده ۱۴ هزار و ۴۹۰ تومان و حداکثر نرخ برای خودروهای بدون معاینه فنی برتر در ساعات اوج ۴۱ هزار و ۴۰۰ تومان خواهد بود.